Goethe-Zertifikat B2

Certyfikat Goethe-Zertifikat B2 zakłada znajomość języka niemieckiego na poziomie kompetencji językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania od znajomości zerowej na 600 – 800 lekcji po 45 min.
Goethe-Zertifikat B2 jest przeprowadzany i oceniany na całym świecie według tych samych kryteriów. Prace pisemne i egzamin ustny oceniane są w centrach egzaminacyjnych zawsze na podstawie tych samych, jednolitych kryteriów przez dwóch egzaminatorów.

Jak wygląda sam ezgzamin?
1. Egzamin pisemny (190 minut)

Osoby zdające egzamin: czytają szereg rozmaitych tekstów z nowoczesnych mediów, takich jak ogłoszenia, fragmenty katalogów, teksty zawierające informacje z wielu dziedzin, komentarze, recenzje oraz relacje. Nastepnie rozwiązują odnoszące się do nich zadania. Uzupełniają również brakujące słowa w tekście.
Nastepnie słuchają dialogów i rozmów telefonicznych, po czym na tej podstawie poprawiają lub uzupełniają informacje. Słuchają ponadto wywiadu na aktualny temat dotyczący życia społecznego i rozwiązują odnoszące się do niego zadania.
Na koniec wypowiadają się pisemnie na temat artykułu prasowego i poprawiają błędy w treści listu.

2. Egzamin ustny w parach lub pojedynczo (15 lub 10 minut)

Osoby zdające egzamin: przedstawiają się swoim rozmówcom (również niemieckojęzycznym), prezentują własne zdanie na aktualny temat i uzgadniają coś z drugą egzaminowaną osobą.