Kursy komputerowe

kursy komputerowe rzeszów28-letnie doświadczenie (szkolimy od 1990 roku) ponad 11.000 przeszkolonych osób, nowocześnie wyposażona pracownia informatyczna, bezpłatne materiały szkoleniowe, zajęcia w grupach 6-12 osób, doświadczeni instruktorzy, uznawane certyfikaty ukończenia kursów w tym certyfikaty międzynarodowe ECDL i VCC.

Nasza sala dysponuje 12+1 stanowiskami komputerowymi połączonymi w sieć LAN z szybkim dostępem do Internetu.

1. Kurs - Podstawy obsługi komputerów - 21 godzin lekcyjnych (7x3 godz.)
W programie: pojęcia informatyczne, obsługa komputera, obsługa systemu MS WINDOWS, obsługa programów antywirusowych, praca z edytorem tekstów (WORD PAD), obsługa poczty elektronicznej e -mail

2. Kurs - Komputerowa obsługa biura - 21 godzin lekcyjnych (7x3godz.)
W programie: obsługa PAKIETU MS OFFICE (edytor tekstów MS WORD, arkusza kalkulacyjny MS EXCEL).

3. Kurs - Systemy finansowo-księgowe I stop. - 21 godzin lekcyjnych (7x3godz.)
W programie: praca z komputerem w świetle Ustawy o Rachunkowości, Księga Przychodów-Rozchodów WF-KaPer System obsługi magazynów i sprzedaży WF-Mag, archiwizacja danych w programach księgowych. Od października 2004 również system SYMFONIA.

4. Kurs - Systemy finansowo-księgowe II stop. - 21 godzin lekcyjnych (7x3godz.)
W programie: system Finansowo-Księgowy WF-FaKir (pełna księgowość), program do ewidencji środków trwałych, archiwizacja danych w programach księgowych. Od października 2004 również system SYMFONIA.

5. Kurs - Sieci komputerowe, internet - 21 godzin lekcyjnych (7x3godz.)
W programie: obsługa sieci lokalnej w środowisku MS WINDOWS, zaawansowana praca z siecią INTERNET, wstęp do jęz. programowania stron WWW.

6. Kurs - Projektowanie baz danych - 24 godziny lekcyjne (8x3godz.)
W programie: konstruowanie bazy w programie MS ACCESS, praca z wybranymi bazami danych, wstęp do wybranych języków programowania - Visual Basic.

7. Kurs - Grafika komputerowa, DTP I stop. - 24 godziny lekcyjne (8x3godz.)
W programie: program grafiki wektorowej Corel Draw, program grafiki bitowej Adobe Photoshop, praca z modelami barw, przygotowanie do druku i publikacji grafiki w Internecie.

8. Kurs - Grafika komputerowa, DTP II stop. - 24 godziny lekcyjne (8x3godz.)
W programie: zaawansowane funkcje programu grafiki bitowej Adobe Photoshop, podstawy obsługi programu DTP Adobe PageMaker, obsługa programu Corel Trace, przygotowanie plików postcriptowych.

9. Kurs - Projektowanie serwisów WWW I stop. (podstawy) - 24 godziny lekcyjne(8x3godz.)
W programie: konstrukcja dokumentu HTML, tworzenie i formatowanie elementów strony, rozszerzenia możliwości języka HTML, publikacja serwisu WWW.

10. Kurs - Projektowanie serwisów WWW II stop. (zaawans.) - 24 godziny lekcyjne(8x3godz.)
W programie: podstawy XHTML, użycie apletów Javy, użycie generatorów MENU, podstawy języków skryptowych (Java Script, PHP) podstawy tworzenia systemów zarządzania treścią serwisów WWW.

Organizujemy również szkolenia komputerowe na zamówienie (programy do uzgodnienia), prowadzimy zajęcia indywidualne oraz wdrożenia systemów finansowo-księgowych w firmach.