HISZPAŃSKI od podstaw – klasycznie

Kurs języka hiszpańskiego od podstaw daje możliwość poznania tego języka, który wykorzystasz poznając ten interesujący kraj albo wiele innych krajów hiszpańsko-języcznych. Poznasz setki najważniejszych słów i zwrotów, pisownię i gramatykę, będziesz w stanie bez kłopotów rozmawiać w tym języku.

  • Kurs stawiający na 1 miejscu konwersację prowadzi absolwentka iberystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, lektorka z dużym doświadczeniem i wieloma pomysłami na interesujące zajęcia. Poznasz nie tylko język ale również podyskutujesz o ciekawostach  i wspaniałych miejscach Hiszpanii.
  • Szkoła zapewnia wszystkie materiały niezbędne do nauki łącznie z podręcznikiem.
  • Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, na podstawie którego lektor wystawia ocenę i szczegółowy raport o postępach w nauce. Na tej podstawie jest wystawiany certyfikat MEN poświadczający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym oraz informacją o opanowanych umiejętnościach.
  • Termin rozpoczęcia zajęć: II połowa X.2018, zajęcia 2 x w tygodniu w godzinach popołudniowo-wieczornych (2x2 lekcje tygodniowo)

Zapisz się online

Comments are closed.