Angielski do matury

Kurs języka angielskiego dla osób przygotowujących się do matury z tego języka zarówno do wersji podstawowej jak i rozszerzonej egzaminu. Bez stresu w małej grupie uporządkujesz i przypomnisz sobie angielski w zakresie jakim będzie on wymagany na maturze. Rozwiniesz też słownictwo i konwersację na którą kładziemy szczególny nacisk. Nauczycz się również jak efektywnie planować naukę własną języka angielskiego.

Kurs do matury to również wykłady, ćwiczenia, poznanie struktury arkuszy egzaminacyjnych i pod okiem anglisty rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wyćwiczenie umiejętności wymaganych na egzaminie.

 • doświadczeni lektorzy prowadzący
 • dokładna analiza egzaminu i egzamin próbny
 • najnowsze repetytorium maturalne w cenie kursu
 • bardzo mała grupa - tylko 5-7 osób
 • gwarancja zdania egzaminu maturalnego
 • kurs polecają angliści z rzeszowskich szkół średnich

Koszt kursu: 2x600 zł lub 3x400 zł lub 6x200 zł (opcje do wyboru)

Kurs ten również zwalnia ze zdawania matury z trzeciego języka obcego* 🙂

Egzamin maturalny z języka angielskiego w roku 2018:

 • egzamin dzieli się na 2 części pisemną i ustną (jak do tej pory).
 • część ustna nie ma podziału na poziomy,
 • język angielski można zdać jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy,
 • arkusz egzaminacyjny na poziom podstawowym - czas trwania 120 minut. Sprawdzi umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność  formułowania wypowiedzi pisemnych,
 • egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym będzie miał postać jednego arkusza egzaminacyjnego. Nie będzie podziału na część I i II.
 • arkusz egzaminacyjny na poziomie  rozszerzonym - czas trwania 150 minut. Sprawdzi umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność oraz umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych.

Zapisz się online

Comments are closed.