FCE

FCE certyficat1

First Certificate in english

Egzamin FCE jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce i na świecie. Sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie śdredniozaawansowanym wyższym (B2) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin FCE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego. Aby zdać egzamin powinieneś znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać formę wypowiedzi do konkretnej sytuacji.

Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.
Dlaczego FCE?

  • Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub gdy pracujesz na stanowisku menedżerskim. Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem FCE będzie szczególnie użyteczna, jeżeli Twoja praca wymaga częstych kontaktów z obcokrajowcami. Posiadacz certyfikatu FCE udowadnia nim że poradzi sobie z  prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, będzie mógł brać udział w szkoleniach w j. angielskim, korzystać z anglojęzycznych materiałów i czytać artykuły po angielsku.
  • FCE jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie
  • FCE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Uzyskanie certyfikatu FCE ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (np.  CAE) w przyszłości.
  • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.