CAE

certyfikat nieograniczonych możliwości

CAE certyficat

Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1 wg Poziomów Rady Europy

Jest uznawany na świecie za dowód osiągnięcia wysokich wyników.
Ponad 4000 instytucji edukacyjnych, firm i instytucji państwowych na całym świecie uznaje Cambridge English: Advanced (CAE) za potwierdzenie wysoce zaawansowanego poziomu znajomości języka.

Jest certyfikatem nieograniczonych możliwości.
Pomaga rozwinąć kompetencje językowe potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Można go wykorzystać przy składaniu podania o przyjęcie na uniwersytety w Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz w USA,  i Australii (także wizy studenckie).

Zapewnia wysoki poziom kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, umożliwiających odniesienie sukcesu w pracy i nauce.

  • Egzamin CAE daje podstawę do uzyskania certyfiktów językowych na wyższych poziomach np. CPE (Certificate of Proficiency in English)
  • Cambridge English: Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucje na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracowdawców i agencje rządowe. Egzamin ten przydatny jest np. w rekrutacji na uczelnie wyższe w Wielkiej Brytani, USA, Kanadzie czy Australii