BEC

BEC specjalistyczne egzaminy języka angielskiego z zakresu biznesu na 3 poziomach zaawansowania. Sprawdzają znajomość języka osób posługujących się nim w pracy zawodowej oraz w kontaktach międzynarodowych. Egzaminy BEC są ściśle powiązane z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


BEC Preliminary

Egzamin BEC Preliminary składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading and Writing

1 godzina

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania.
Część poświęcona czytaniu składa się z siedmiu zadań, polegających między innymi na rozwiązywaniu testów wyboru, dopasowywaniu, uzupełnianiu luk i wypełnianiu formularzy. Ocena z tej części to 25% oceny końcowej z całego egzaminu.
W części poświęconej pisaniu, kandydat pisze dwie prace: tekst używany w komunikacji wewnętrznej w firmie (ok. 30-40 słów) i list biznesowy (na podstawie podanego tekstu, ok. 60-80 słów) Ocena z tej części to 25% oceny końcowej z całego egzaminu.

Paper 2
Listetning

40 minut

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie ze słuchu. Ta część egzaminu składa się z czterech zadań następujących rodzajów: test wyboru, uzupełnianie luk i uzupełnianie formularzy. Ocena ze Słuchania to 25% oceny końcowej z całego egzaminu.

Paper 3
Speaking

10-12 minut
W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Podczas tej części egzaminu kandydat odpowiada na pytania, przeprowadza krótką prezentację, a także rozwiązuje zadanie wspólnie z partnerem i prowadzi z nim dyskusję. Ocenia z Mówienia to 25% oceny końcowej z całego egzaminu.

Oceny %
Pass with Distinction 85 – 100%   certyfiakt na poziomie B2
Pass with Merit 80 - 84%
Pass 65 - 79 %
CEFR** Level A2 40 - 64%     certyfikat na poziomie A2
Fail 39% i poniżej
*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

BEC Vantage

Egzamin BEC Vantage składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Czytanie (Reading)
 • Pisanie (Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)
Paper 1
Reading
Ta część egzaminu polega na ocenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i składa się z pięciu zadań, polegających między innymi na rozwiązywaniu testów wyboru, dopasowywaniu wyrażeń i uzupełnianiu luk. Ocena z tej części to 25% oceny końcowej z całego egzaminu. 1 godzina
Paper 2
Writing
W części poświęconej pisaniu, kandydat pisze dwie prace: tekst używany w komunikacji wewnętrznej w firmie (ok. 40-50 słów) i krótki raport, ofertę lub list biznesowy (na podstawie podanego tekstu, ok. 120-140 słów) Ocena z tej części to 25% oceny końcowej z całego egzaminu. 45 minut
Paper 3
Listetning
W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie ze słuchu nagrań, które obejmują monologi i dialogi, takie jak wywiady, dyskusje, rozmowy telefoniczne i wiadomości. Rozumienie ze słuchu składa się z trzech zadań następujących rodzajów: uzupełnianie luk lub notatek, dopasowywanie i test wyboru. Ocena z Rozumienia ze słuchu to 25% oceny końcowej z całego egzaminu. 40 minut
Paper 3
Speaking
W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Podczas tej części egzaminu kandydat odpowiada na pytania, przeprowadza krótką prezentację, a także rozwiązuje zadanie wspólnie z partnerem i prowadzi z nim dyskusję. ocenia z Mówienia to 25% oceny końcowej z całego egzaminu. 14 minut
Oceny %
Ocena A 80% i powyżej
Ocena B 75 - 79%
Ocena C 60 - 74%
Poziom B1 wg CEFR* 45 - 59%* certyfikat B1
Ocena negatywna (Fail) 44% i poniżej
*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

BEC Higher

Egzamin BEC Higher składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Czytanie (Reading)
 • Pisanie (Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)
Paper 1
Reading
Ta część egzaminu polega na ocenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i składa się z sześciu zadań, polegających między innymi na rozwiązywaniu testów wyboru, dopasowywaniu wyrażeń, uzupełnianiu luk czy poprawianiu błędów. Ocena z tej części to 25% oceny końcowej z całego egzaminu. 1 godzina
Paper 2
Writing
W części poświęconej pisaniu, kandydat musi wykazać się umiejętnością  przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, listów i sprawozdań. Ocena z tej części to 25% oceny końcowej z całego egzaminu. 1 godzina 10 minut
Paper 3
Listetning
W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie ze słuchu nagrań, które obejmują monologi i dialogi, takie jak wywiady, dyskusje, rozmowy telefoniczne i wiadomości. Rozumienie ze słuchu składa się z trzech zadań następujących rodzajów: uzupełnianie luk lub notatek, dopasowywanie i test wyboru. Ocena z Rozumienia ze słuchu to 25% oceny końcowej z całego egzaminu. 40 minut
Paper 4
Speaking
W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Podczas tej części egzaminu kandydat odpowiada na pytania, przeprowadza krótką prezentację, a także rozwiązuje zadanie wspólnie z partnerem i prowadzi z nim dyskusję. Ocenia z Mówienia to 25% oceny końcowej z całego egzaminu. 16 minut
Oceny %
Ocena A 80% i powyżej
Ocena B 75 - 79%
Ocena C 60 - 74%
Poziom B2 wg CEFR* 45 - 59%* certyfikat B2
Ocena negatywna (Fail) 44% i poniżej
*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)
[/mp_span] [/mp_row]